براي موفقيت بايد دنبال فرهنگ تيمسازي رفت

26 اردی بهشت 1395 حمایتهای مالی را رد کردیم تا جنبه علمیمان را از دست ندهیم

براي موفقيت بايد دنبال فرهنگ تيمسازي رفت

به طور کلي، استارت آپها يکسري ايدههاي تجاري نشده هستند که ممکن است خيلي هم نو و جديد باشند، اما از طرفي اين ايده ها ممکن است نو هم نباشند ولي شکست خوردن يا نخوردنشان از قبل قابل پيش بيني است..