بزرگترین مجموعه زیست فناوری شرق کشور افتتاح شد

17 دی 1397 با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛

بزرگترین مجموعه زیست فناوری شرق کشور افتتاح شد

بزرگترین مجموعه زیست فناوری شرق کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در استان خراسان جنوبی افتتاح شد.