انتشار کتاب تجربیات جهانی استارتاپ‌های حوزه گردشگری و صنایع خلاق

18 دی 1397 دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی خبر داد:

انتشار کتاب تجربیات جهانی استارتاپ‌های حوزه گردشگری و صنایع خلاق

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی از انتشار دهمین جلد از کتاب «بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی» به‌منظور بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه گردشگری با استفاده از صنایع خلاق خبر داد.