پرورش حس اثرمندی در (جوان خلاق) خاستگاه تحول اقتصاد دانش‌بنیان است

18 دی 1397 ستاری در شورای اداری استان خراسان جنوبی؛

پرورش حس اثرمندی در (جوان خلاق) خاستگاه تحول اقتصاد دانش‌بنیان است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری در نشست شواری ادارای استان خراسان جنوبی، با بیان این‌که فرهنگ جامعه و محیط کسب و کار استان باید پذیرای کارآفرینی و ایده‌های خلاقانه جوانان باشد، اظهار کرد: آن چه که باعث می شود جوانان در کسب و کارهای دانش‌بنیان فعالیت کنندو در کشور بمانند، احساس اثرمندی است