معاونت علمی از ایده‌های خلاقانه در صنعت خودروسازی حمایت می‌کند

19 دی 1397 ستاری در نشست تخصصی با قطعه سازان خودروی کشور:

معاونت علمی از ایده‌های خلاقانه در صنعت خودروسازی حمایت می‌کند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بابیان اینکه صنعت خودروسازی احتیاج به ایده‌های نوین دارد اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ایده‌های خلاقانه در صنعت خودروسازی حمایت می‌کند.