پیوند دانش‌بنیان‌ها و اقتصاد کشور ناگسستنی شده است

16 بهمن 1397 ستاری در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دانش‌بنیان‌ها:

پیوند دانش‌بنیان‌ها و اقتصاد کشور ناگسستنی شده است

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در سپهر اقتصاد کشور امروز به قدری پررنگ شده است که پیوند این دو عرصه ناگسستنی است و آینده اقتصاد کشور از مسیر این کسب‌وکارها عبور می‌کند.