23 بهمن 1397 استقبال پر شور از غرفه معاونت علمی همزمان با راهپیمایی 22 بهمن؛

"همه آمدند"

غرفه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان همزمان با یوم الله 22 بهمن پذیرای علاقمندان بود تا بخشی دستاوردهای علم و فناوری کشور در این سال ها را در معرض دید قرار دهد.