دانش‌بنیان‌ برنده کارزار اقتصاد سنتی است

22 اسفند 1397 ستاری در سفر به لرستان:

دانش‌بنیان‌ برنده کارزار اقتصاد سنتی است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: بخش سنتی اقتصاد در رویارویی با دانش‌بنیان و استارتاپی‌ها قطعا میدان را واگذار می‌کند و به‌جای مقابله و مبارزه، باید به دنبال سرمایه‌گذاری و حمایت از این کسب و کارها و ایده‌های خلاقانه بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپی برود.