«جزیره لنج‌ها» میزبان کاروان علم و فناوری دولت شد

3 اردی بهشت 1398 با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری؛

«جزیره لنج‌ها» میزبان کاروان علم و فناوری دولت شد

با هدف کمک به رونق تولید و رفع موانع توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری مهمان جزیره پهناور جنوبی کشور شد.