توسعه باید برگرفته از محیط بومی استان باشد

1 خرداد 1398 ستاری در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی:

توسعه باید برگرفته از محیط بومی استان باشد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه زمانی که درون زا باشد پیشرفت و اشتغالزایی به همراه دارد گفت: باید اندیشه و زیر ساخت توسعه برگرفته از محیط بومی استان باشد.