ماهنامه «دانش‌بنیان» سی و یکم منتشر شد

20 خرداد 1398

ماهنامه «دانش‌بنیان» سی و یکم منتشر شد

سی و یکمین ماهنامه «دانش بنیان» با رویکردی ویژه به نقش شرکت های دانش بنیان در مقابله با تحریم، ویژه اردیبهشت ماه منتشر شده است.