قدرت کشور را فناوری همراه با فرهنگ بومی افزایش می دهد

21 خرداد 1398 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

قدرت کشور را فناوری همراه با فرهنگ بومی افزایش می دهد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: نوآوری جریان زندگی طبیعی است. همانطور که به اکسیژن برای ادامه زندگی نیاز داریم به نوآوری نیز نیازمند هستیم.