«دانش‌بنیان» به ایستگاه سی و دوم رسید

17 تیر 1398

«دانش‌بنیان» به ایستگاه سی و دوم رسید

ماهنامه «دانش بنیان» در سی و دومین شماره خود، به تازه‌ترین رویدادهای حوزه دانش‌بنیان پرداخته است و با پرونده‌های متنوع، از ضرورت‌های پیشرفت به کمک رونق «زیست‌بوم» برای ورود به موج سوم نوآوری گفته است.