فهم عمومی تازه‌ای به سرمایه‌گذاری کشور تزریق شده است

8 بهمن 1397 دلیری:

فهم عمومی تازه‌ای به سرمایه‌گذاری کشور تزریق شده است

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران گفت: در راستای دنیای استارتاپی، به فضای سرمایه‌گذاری کشور و جامعه، فهم عمومی‌ تازه‌ای تزریق شده است.