خلق ارزش در بازار نوین

31 فروردین 1398

خلق ارزش در بازار نوین

توجه به نوآوری و مدل تجاری‌سازی، نیاز صنایع دانش‌بنیان و کسب‌و‌کار‌های نوین