توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی با «ریزجلبک» و «لنج‌ها» هموار شد

3 اردی بهشت 1398 در نخستین بخش سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قشم؛

توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی با «ریزجلبک» و «لنج‌ها» هموار شد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از شرکت ریزجلبک قشم و موزه فضای باز لنج سازی و دریانوردی قشم دیدن کرد و زمینه توسعه کارآفرینی و ارزش افزوده با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و همچنین صنایع خلاق و فرهنگی بومی بررسی شد.