ایران با صعود دو پله‌ای در جمع نوآوران جهان قرارگرفت

9 بهمن 1397 مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خبر داد؛

ایران با صعود دو پله‌ای در جمع نوآوران جهان قرارگرفت

دبيرستادفرهنگسازي اقتصاددانش بنيان از صعود 2 پله‌ای ایران و قرار گرفتن در رتبه 47 نوآورترین کشورهای جهان بر اساس گزارش شاخص نوآوری بلومبرگ در سال 2019 خبر داد.