نهال توسعه باید مبتنی بر بوم و فرهنگ جامعه توانمند شود

29 بهمن 1397 ستاری

نهال توسعه باید مبتنی بر بوم و فرهنگ جامعه توانمند شود

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری توسعه واقعی از دل بوم یک استان شکل می گیرد؛ شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها فرصت خوبی برای رساندن ظرفیت های بومی استان به اشتغال، ارزش افزوده و توسعه پایدارند