جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مشارکت زنان در اقتصاد دانش بنیان عملکرد موفقی داشته است

29 بهمن 1397 مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مشارکت زنان در اقتصاد دانش بنیان عملکرد موفقی داشته است

مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: در سال‌های اخیر مشارکت زنان در اقتصاد دانش بنیان رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به گونه‌ای که از 4 هزار و 70 شرکت دانش‌بنیان حدود ۴۰۰ شرکت توسط بانوان مدیریت می‌شود.