اقتصاد با هم‌دلی ساکنان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می‌شود

4 اسفند 1397 ستاری در جمع متخصصان ایرانی بازگشته به کشور:

اقتصاد با هم‌دلی ساکنان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: مشکلات و موانع فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپی‌ها و دانشگاهیان ریشه در یک فرهنگ نفتی دارد، این فرهنگ و تفکر با کمک ساکنان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری تغییر می‌کند.