حلقه «هنرمندانه‌زیستن» را فناوری‌های فایده‌مند و دستاوردهای دانش‌بنیان کامل می‌کند

11 اسفند 1397 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پیامی خطاب به جشنواره فیلم 100 تاکید کرد؛

حلقه «هنرمندانه‌زیستن» را فناوری‌های فایده‌مند و دستاوردهای دانش‌بنیان کامل می‌کند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پیامی به جشنواره 100 بر به کارگیری فناوری های نو و دستاوردهای دانش بنیان در حوزه هنر تاکید کرد.