تحریم‌ها تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش نداد

18 اسفند 1397 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جمع خبرنگاران در رویداد فن‌آورد:

تحریم‌ها تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش نداد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جمع خبرنگاران،گفت: در شرایط تحریم تعداد شرکت‌های ما رشد داشته‌اند و این اتفاق مانعی برای ما ایجاد نکرده است.