چاپ کتاب‌های علمی با رشد 300 درصدی همراه شد

21 اسفند 1397 با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی؛

چاپ کتاب‌های علمی با رشد 300 درصدی همراه شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با حمایت از چاپ کتاب‌های علمی گام محکمی برای ترویج علم و فناوری برداشته است. در سال جاری حمایت از این بخش توسط این مرکز با رشد 300 درصدی همراه شد.