استعداد ورزشی افراد با تعیین «پروفایل ژنتیکی» قابل تشخیص شد

21 اسفند 1397 با فعالیت یک استارتاپ؛

استعداد ورزشی افراد با تعیین «پروفایل ژنتیکی» قابل تشخیص شد

استارتاپی با فعالیت بر روی حوزه ژنتیک ورزش تنها با دریافت بزاق دهان فرد پروفایل ژنتیکی افراد را مشخص می‌کند. سپس با تحلیل این اطلاعات استعداد ورزشی فرد مشخص می‌شود.