کسب و کارهای نوین با رویکردی خلاقانه

26 اسفند 1397

کسب و کارهای نوین با رویکردی خلاقانه

اقتصادی که بر پایه صنایع خلاق شکوفا گردیده و رشد می‌کند