چراغ راه حرکت شتابان علمی و فناوری کشور «عزم» و «انگیزه» است

17 فروردین 1398 مروری به دیدارهای معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با مقام معظم رهبری؛

چراغ راه حرکت شتابان علمی و فناوری کشور «عزم» و «انگیزه» است

مقام معظم رهبری امسال نیز همچون سالیان پیشین، در چند نوبت میزبان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، نخبگان و دست‌اندرکاران علم و نیز فناوران کشور بودند.