کاهش 27 درصدی دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا

31 فروردین 1398

کاهش 27 درصدی دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا

بر اساس گزارش اداره مهاجرت آمریکا، تعداد درخواست های پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، 27 درصد کاهش یافته است.