کاروان علمی و فناوری وارد «خوزستان» شد

20 خرداد 1398 با هدف رونق زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری:

کاروان علمی و فناوری وارد «خوزستان» شد

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و همراهان وی با هدف حمایت از رونق زیست‌بوم کسب و کارهای دانش‌بنیان و استارتاپی وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال استاندار و مسئولان استانی قرار گرفت.