زمینه تعامل استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌های ایران و سنگاپور فراهم شد

22 خرداد 1398

زمینه تعامل استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌های ایران و سنگاپور فراهم شد

در دیدار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و نماینده ویژه وزیر خارجه سنگاپور ضمن ایجاد زمینه تعامل استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ایران و سنگاپور بر گذار اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان دو کشور تاکید شد.