مراکز علمی و فناوری یکی از نقاط اتکاء در مقابله با تحریم‌ها است

3 اردی بهشت 1398 جهانگیری در جلسه هیات امنای پارک علم و فناوری پردیس:

مراکز علمی و فناوری یکی از نقاط اتکاء در مقابله با تحریم‌ها است

معاون اول رییس جمهوری در جلسه هیات امنای پارک علم و فناوری پردیس گفت: پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوري کشور یکی از نقاط امید کشور هستند تا بتوانيم در مقابل فشارها مقاومت كرده و با اتكاء به توان داخلي نیازهای کشور را تأمین کنیم.