احداث «برج تخصصی فناوری علوم و صنایع دریایی قشم» آغاز شد

4 اردی بهشت 1398

احداث «برج تخصصی فناوری علوم و صنایع دریایی قشم» آغاز شد

جزیره قشم میزبان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری برای آغاز فرآیند احداث « برج تخصصی فناوری علوم و صنایع دریایی» شد تا به زودی فناوری‌های تخصصی زیستی و دریا با تکیه به نوآوری نیروی انسانی خلاق و مزیت‌های سرزمینی این جزیره، تولید دانش‌بنیان را رونق دهد.