کاروان دانش‌بنیان به «زادگاه بوعلی» رسید

10 اردی بهشت 1398 با هدف رونق توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و نواوری

کاروان دانش‌بنیان به «زادگاه بوعلی» رسید

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری صبح امروز و با هدف رفع چالش‌های زیرساختی رونق تولید دانش‌بنیان و بازدید از واحدهای فناور وارد استان همدان شد.