همراهی با محورهای گام دوم انقلاب اولویت زیست‌بوم دانش‌بنیان است

11 اردی بهشت 1398 ستاری در دیدار امام جمعه همدان:

همراهی با محورهای گام دوم انقلاب اولویت زیست‌بوم دانش‌بنیان است

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی در سال گذشته برای اقتصاد و اشتغال کشور، غرورآفرین بوده است و در راستای تأکید بینیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری بر این حوزه، نقش این زیست‌بوم در اقتصاد و اشتغال کشور پررنگ وج دی تر دنبال می‌شود.