زیست‌بوم دانش‌بنیان در مسیر پیمودن دومین گام انقلاب است

11 اردی بهشت 1398 ستاری در نشست شورای اقتصاد مقاومتی همدان:

زیست‌بوم دانش‌بنیان در مسیر پیمودن دومین گام انقلاب است

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری محورهای بیانیه گام دوم انقلاب، زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان با تکیه به نوآوری جوانان بنیان‌گذار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی در مسیر تحقق است.