فراخوان حمایت از کسب‏ وکارهای داده‌‏های زیستی منتشر شد

7 خرداد 1398

فراخوان حمایت از کسب‏ وکارهای داده‌‏های زیستی منتشر شد

فراخوان «حمایت از کسب و کارهای داده‌های زیستی» توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد تا فرصتی برای حمایت از تجاری ‌سازی طرح‌های مبتنی بر داده‌های زیستی در کشور فراهم شود.