عزم شرکت های دانش‌بنیان برای تأمین اقلام تحریمی جزم شده است

17 اردی بهشت 1398 ستاری در رونمایی از داروهای ضدسرطان و ضد دیبات ایران‌ساخت:

عزم شرکت های دانش‌بنیان برای تأمین اقلام تحریمی جزم شده است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: امسال برنامه مفصلی برای تامین اقلام دارویی مورد نیاز کشور به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی داریم؛ شرایط فعلی و محدودیت‌ها عزم شرکت‌های دانش‌بنیان را برای تأمین نیازهای دارویی اساسی کشور جزم کرده است.