صفحه اصلی > فیلم 

اشکال کار علمی کجاست ، چرا نمیشه؟!توضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)