صفحه اصلی > فیلم 

دلایل مهم پیشتازی شرکت آمازون چیست؟توضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)