صفحه اصلی > فیلم 

به همت معاونت علمی و فناوری بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی افتتاح شدتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)