صفحه اصلی > فیلم 

بررسی گذشته و آینده علم و فناوری در ایرانتوضیحات :

مصاحبه دکتر ستاری در خصوص بررسی گذشته و آینده علم و فناوری در ایران پخش مستقیم از شبکه ۴ سیما(www.farhang.isti.ir)