صفحه اصلی > فیلم 

باقر لاریجانیتوضیحات :

فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(www.farhang.isti.ir)