صفحه اصلی > فیلم 

افتتاح شرکت های فناور پارک پردیستوضیحات :

همزمان با برگزاری پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس 4 شرکت فناور این مجموعه افتتاح شدند.