صفحه اصلی > فیلم 

دانشیمنگاه (دیرین_دیرین)توضیحات :

دانشگاه باید جوانان خلاق و کارآفرین تربیت کنه نه یه عده مدرک گرای پشت میز نشین!