صفحه اصلی > فیلم 

سخنان معاون علمی رئیس جمهور در دومین جایزه "مصطفی (ص)توضیحات :

ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان//farhang.isti.ir