صفحه اصلی > فیلم 

رویداد یلدای کارآفرینی به همراه استارت آپی هاتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)