صفحه اصلی > فیلم 

استارت آپ ها از شکست نترسندتوضیحات :

گفتگوی اختصاصی با دکتر ستاری «معاون علمی و فناوری رییس جمهور» در نمایشگاه الکامپ ۹۶. (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)