صفحه اصلی > فیلم 

تیزر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیهتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)