صفحه اصلی > فیلم 

دات آی آر (همه چیز درباره دانش بنیان)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)