صفحه اصلی > فیلم 

موشن گرافیک (اقتصاد دانش بنیان ۲)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)