صفحه اصلی > فیلم 

ایران ساخت (حمایت از کالای ایرانی)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)